30.6.11

Tsirguliina ja Tõlliste küla XX sajandil

Kes minevikku ei mäleta, elab tulevikuta, on öelnud Juhan Liiv.

Tsirguliina alevis on kodukandi mälu kandjaks Aini Oberst, kellel ilmus trükist kodulooline uurimustöö "Tsirguliina ja Tõlliste küla XX sajandil".

Aini Oberst: "Raamat on mõeldud mälestuste raamatuna mu kodukohtade, Tõlliste küla ja Tsirguliina rahvale ning nende järglastele".

Mahukas köide (307 lk) annab ülevaate Tõlliste külast, taludest ja peredest, illustreerituna rikkaliku fotomaterjaliga.

Põhjalikult on uuritud ka Tsirguliina aleviku sajandivanust tekkelugu, tööstus- ja hariduselu ning seltsitegevust.

Raamat valmis paarikümneaastase töö tulemusena, kuhu mahtusid sisse pikad päevad nii Valga kui Tartu arhiivides, perest-perre käimised mälestuste ja materjalide kogumisel.

Aini elutöö, anda välja raamat, on sajandisündmus ka lugejatele, sest senini ei olnud Tsirguliina ja Tõlliste külal oma lugu. Nüüd on meil raamat, kus on jäädvustatud iga maja ja pere.

Esitlus, mis leidis aset Tsirguliina raamatukogus 29. juunil algas Aini mõnusas toonis meenutustega. (Aini jutustiil, talle omane kõnepruuk kõlab kõrvus ka raamatut lugedes.)

Tänusõnu laususid Ainile tehtud töö eest Tõlliste vallavanem Madis Gross, valla volikogu liige Arne Nõmmik, valla ja maakonna raamatukogude esindajad.

Vaimustunud lugejaid esindas endine tsirguliinlane Maire Tobre.

Aini tänas raamatute kinkimisega oma abilisi ja sponsoreid: Kultuurkapitali Valgamaa Ekspertgruppi, Tõlliste vallavalitsust, Egon Hunti jt.

Esitlusel leidsid osalejad, et raamatule võiks tulla järg, kuna on veel palju teemasid, millest kirjutada. On ju meiekandis olnud inimesi, keda peaks ajalooraamatus jäädvustama: ämmaemand Maimu Mürk, kooliõpetaja Alviine Läti, Villem Alp jpt.

Suur tänu Ainile – Tsirguliina mäluvalvurile!

Väike pildiseeria suursündmusest Tsirguliina ajaloos.